s n a c là gì - Nghĩa của từ s n a c

s n a c có nghĩa là

Một người nào đó Litty hơn một con mèo con hoặc là một ông chủ tổng thể!Họ thật tuyệt vời và vui vẻ khi ở xung quanh.Tất cả s n a c s đã thành lập một băng đảng.

Thí dụ

Tôi đã thấy s n a c đang tiến về phía tôi và nhận được thực sự phấn khích rằng tôi tự mình.

s n a c có nghĩa là

S h n o i c e là một từ để mô tả một cái gì đó tuyệt vời, tuyệt đẹp và không thể tin được.Nhiều người sẽ sử dụng từ này để mô tả một đối tượng, một tác phẩm hoặc ảnh.

Thí dụ

Tôi đã thấy s n a c đang tiến về phía tôi và nhận được thực sự phấn khích rằng tôi tự mình.