Top 10 bài 29 sgk toán 8 tập 2 trang 48 2023

Top 1: Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 124 lượt đánh giá
Tóm tắt: Săn SALE shopee tháng 5:. ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8 Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩnLuyện tập (trang 48-49 sgk Toán 8 Tập 2) Video Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn. Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)Bài 29 (trang 48 SGK Toán 8 tập 2): Tìm x sao cho:a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm.Quảng cáob) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.Lưu ý:- không âm tức là ≥ 0-
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán lớp 8 đầy đủ, dễ hiểu, hay nhất và bám sát ...Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán lớp 8 đầy đủ, dễ hiểu, hay nhất và bám sát ... ...

Top 2: Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: Video Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm.b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.⇔ 2x – 5 ≥ 0. ⇔ 2x ≥ 5 (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử -5). ⇔ (Chia cả hai vế cho 2 > 0, BPT. không đổi chiều). Vậy với thì giá trị biểu thức 2x – 5 không âm. Vậy với thì giá trị biểu thức -3x không lớn hơn -7x + 5. Đã có app VietJack trên điện. thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi on
Khớp với kết quả tìm kiếm: (Chia cả hai vế cho 2 > 0, BPT không đổi chiều). Vậy với Giải bài 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 thì giá trị biểu thức 2x – 5 không âm.(Chia cả hai vế cho 2 > 0, BPT không đổi chiều). Vậy với Giải bài 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 thì giá trị biểu thức 2x – 5 không âm. ...

Top 3: Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 106 lượt đánh giá
Tóm tắt: Video hướng dẫn giảiLựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơnTìm \(x\) sao cho: LG a.Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm;Phương pháp giải:Chú ý:- không âm tức là \(≥ 0\)-. không lớn hơn tức là \(≤\)- Dựa vào dữ kiện của bài lập bất phương trình sau đó giải bất phương trình để tìm tập nghiệm.Lời giải chi tiết:Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm tức là: \(2x -5 ≥ 0\)\(⇔ 2x ≥5\) (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử -5)\( \Leftrightarrow x ≥\dfrac{5}{2}\) (Chia cả hai vế cho 2 > 0
Khớp với kết quả tìm kiếm: - Dựa vào dữ kiện của bài lập bất phương trình sau đó giải bất phương trình để tìm tập nghiệm. Lời giải chi tiết: Giá trị của biểu thức 2x− ...- Dựa vào dữ kiện của bài lập bất phương trình sau đó giải bất phương trình để tìm tập nghiệm. Lời giải chi tiết: Giá trị của biểu thức 2x− ... ...

Top 4: Giải bài 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 - Đại số 8

Tác giả: chuabaitap.com - Nhận 151 lượt đánh giá
Tóm tắt: a) Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm.b) Giá trị của biểu thức \(-3x\) không lớn hơn giá trị của biểu thức \(-7x + 5.\)Gợi ý:- Không âm tức là \(≥ 0\)- Không lớn hơn tức là \(≤\)Bài giảia) Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm. khi\(2x - 5 ≥ 0\)\(\Leftrightarrow 2x ≥ 5\)\(\Leftrightarrow x ≥ \dfrac{5}{2}\)Vậy \(x ≥ \dfrac{5}{2}\) thì giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âmb) Giá trị của biểu thức \(-3x\) không lớn hơn giá trị của biểu thức
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2. Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức ...Giải bài 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2. Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức ... ...

Top 5: Giải bài 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 48, 49 sgk toán 8 tập 2

Tác giả: giaibaitap.me - Nhận 162 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2a)Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm;b)Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.Hướng dẫn làm bài:a)Ta có bất phương trình: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x > 5⇔\(x \ge {5 \over 2}\)Vậy để cho 2x – 5 không âm thì \(x \ge {5 \over 2}\) .b)Tìm x sao cho giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.Ta có : -3x ≤ -7x + 5. ⇔-3x + 7x ≤ 5⇔2x  ≤ 5⇔x ≤\({5 \over 2}\)Vậy để cho giá trị của  -3x không lớn hơn giá trị c
Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy số từ giấy bạc loại 5000đ người ấy có thể có là các số nguyên dương từ 1 đến 13. Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn ...Vậy số từ giấy bạc loại 5000đ người ấy có thể có là các số nguyên dương từ 1 đến 13. Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn ... ...

Top 6: Bài 29 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 - Đọc Tài Liệu

Tác giả: doctailieu.com - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Giải bài 29 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 Bài 29 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 29 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.Tài liệu hướng dẫn giải bài 29 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài 3 chương 4 phần đại số. bất phương trình bậc nhất một ẩn đã được học trên lớp.Đề bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 11, 2019 · Bài 29 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 29 trang 48 sách giáo khoa Toán ...8 thg 11, 2019 · Bài 29 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 29 trang 48 sách giáo khoa Toán ... ...

Top 7: Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 - Môn Toán - Tìm đáp án, giải bài

Tác giả: timdapan.com - Nhận 138 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tìm \(x\) sao cho:LG a.Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm;Phương pháp giải:Chú ý:- không âm tức là \(≥ 0\)- không lớn hơn tức là \(≤\)- Dựa vào dữ kiện của bài lập bất phương trình sau đó giải bất phương trình để tìm tập nghiệm.Lời giải chi tiết:Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm tức là: \(2x -5 ≥ 0\)\(⇔ 2x ≥5\) (Chuyển. vế và đổi dấu hạng tử -5)\( \Leftrightarrow x ≥\dfrac{5}{2}\) (Chia cả hai vế cho 2 > 0, BPT không đổi chiều)Vậy để giá trị của biểu thức \(2x - 5
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm x sao cho: LG a. Giá trị của biểu thức 2x−5 không âm;. Phương pháp giải: Chú ý: - không âm tức là ≥0. - không lớn hơn tức là ≤.Tìm x sao cho: LG a. Giá trị của biểu thức 2x−5 không âm;. Phương pháp giải: Chú ý: - không âm tức là ≥0. - không lớn hơn tức là ≤. ...

Top 8: Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 | SGK Toán lớp 8 - soanvan.net

Tác giả: soanvan.net - Nhận 137 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài làm:Tìm \(x\) sao cho:LG a.Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm;Phương pháp giải:Chú ý:- không âm tức là \(≥ 0\)- không lớn hơn tức là \(≤\)- Dựa vào dữ kiện của bài lập bất phương trình sau đó giải bất phương trình để tìm tập nghiệm.Lời giải chi tiết:Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm tức là: \(2x -5 ≥ 0\)\(⇔ 2x. ≥5\) (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử -5)\( \Leftrightarrow x ≥\dfrac{5}{2}\) (Chia cả hai vế cho 2 > 0, BPT không đổi chiều)Vậy để giá trị của biểu thức
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài làm: Tìm x x sao cho: LG a. Giá trị của biểu thức 2x−5 2 x − 5 không âm;. Phương pháp giải: Chú ý: - không âm tức là ≥0 ≥ 0.Bài làm: Tìm x x sao cho: LG a. Giá trị của biểu thức 2x−5 2 x − 5 không âm;. Phương pháp giải: Chú ý: - không âm tức là ≥0 ≥ 0. ...

Top 9: Bài 29 trang 48 sgk Toán 8 tập 2, Tìm x sao cho:

Tác giả: baitapsgk.com - Nhận 143 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tìm x sao cho. Bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2 – Bất phương trình bậc nhất một ẩnAdvertisements (Quảng cáo)a)Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm;b)Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.Hướng dẫn làm bài:a)Ta có bất phương trình: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x > 5⇔\(x \ge {5 \over 2}\)Vậy để cho 2x –. 5 không âm thì \(x \ge {5 \over 2}\) .b)Tìm x sao cho giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5. Ta có : -3x ≤ -7x + 5 ⇔-3x + 7x ≤ 5⇔2x  ≤
Khớp với kết quả tìm kiếm: b)Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5. Hướng dẫn làm bài: a)Ta có bất phương trình: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x > 5. ⇔ ...b)Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5. Hướng dẫn làm bài: a)Ta có bất phương trình: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x > 5. ⇔ ... ...

Top 10: Bài 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 48, 49 SGK Toán 8 tập 2

Tác giả: sachbaitap.com - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 28, 29, 30, 31, 32, 33 trang 48; bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2 - Luyện tập. Bài 30. Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng? Bài 28, 29, 30, 31, 32, 33 trang 48; bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2 - Luyện tập. Bài 30. Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại ...Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại ... ...