Con nợ mẹ một lời xin lỗi trinh dinh quang năm 2024

1. [Am] Đã quá muộn cho [G] sự sám hối nơi con [F] Tội lỗi đã mang đi lời [Em] dạy của mẹ [Am] Giờ đây con muốn trở [G] lại với vòng tay khô cằn [F] Mà ngày bên mẹ con [E7] chẳng bận tâm.

Mẹ nâng con [Am] dậy bước con [F] đi Mẹ dõi theo [G] từng nhịp [A7] tim đập nhanh hay [Dm] chậm Mà [E7] con vô tâm, vô nghĩ Một bước tai [F] hoạ với đứa [G] con Một gánh vai [E7] mẹ không lời [F] than Lặng [Dm] lẽ một mình, [E7] mẹ khóc một [Am] mình.

2. [Am] Phải trách số phận làm mẹ [G] rơi nước mắt [F] Hay sự ngu dốt của [Em] đứa con trai [Am] Con đã tự ngã mà không [G] phải ai xô đẩy [F] Con không thể về [E7] với gia đình nữa [Am] rồi.

Con nợ [Am] mẹ một lời xin lỗi kiếp [Em] này con không thể nói Con [F] nợ một cô vợ hiền con nợ [C] mẹ một đứa cháu [E7] ngoan Con đã [Am] biết khóc cho một [Em] tình yêu [F] Cho hơi ấm trong [C] hơi thở cuối [Dm] cùng Bầu trời đen [F] đã khuất bóng [C] mẹ Con đi [Dm] nhé [E7] mẹ, mẹ đừng [Am] buồn.

* Đã quá [Am] muộn vì lời xin lỗi kiếp [Em] này con không thể nói Con [F] nợ mẹ, con nợ [C] mẹ Con đã [Am] biết khóc [Em] cho tình yêu [F] Cho hơi ấm trong [C] hơi thở sau [Dm] cuối

Bầu trời [F] đen đã khuất bóng [G] mẹ Con đi [Dm] nhé [E7] mẹ, mẹ [Am] ơi.

[Am]Đã quá muộn cho [G]sự sám hối nơi con

[F]Tội lỗi đã mang đi lời [Em]dạy của mẹ

[Am]Giờ đây con muốn trở [G]lại với vòng tay khô cằn

[F]Mà ngày bên mẹ con [E7]chẳng bận tâm.

Mẹ nâng con [Am]dậy bước con [F]đi

Mẹ dõi theo [G]từng nhịp [A7]tim đập nhanh hay [Dm]chậm

Mà [E7]con vô tâm, vô nghĩ

Một bước tai [F]hoạ với đứa [G]con

Một gánh vai [E7]mẹ không lời [F]than

Lặng [Dm]lẽ một mình, [E7]mẹ khóc một [Am]mình.

[Am]Phải trách số phận làm mẹ [G]rơi nước mắt

[F]Hay sự ngu dốt của [Em]đứa con trai

[Am]Con đã tự ngã mà không [G]phải ai xô đẩy

[F]Con không thể về [E7]với gia đình nữa [Am]rồi.

Con nợ [Am]mẹ một lời xin lỗi kiếp [Em]này con không thể nói

Con [F]nợ một cô vợ hiền con nợ [C]mẹ một đứa cháu [E7]ngoan

Con đã [Am]biết khóc cho một [Em]tình yêu

[F]Cho hơi ấm trong [C]hơi thở cuối [Dm]cùng

Bầu trời đen [F]đã khuất bóng [C]mẹ

Con đi [Dm]nhé [E7]mẹ, mẹ đừng [Am]buồn.

Đã quá [Am]muộn vì lời xin lỗi kiếp [Em]này con không thể nói

Con [F]nợ mẹ, con nợ [C]mẹ

Con đã [Am]biết khóc [Em]cho tình yêu

[F]Cho hơi ấm trong [C]hơi thở sau [Dm]cuối

Bầu trời [F]đen đã khuất bóng [C]mẹ

Con đi [Dm]nhé [E7]mẹ, mẹ [Am]ơi.