Giải bài tập toán lớp 8 hình học bài 11 năm 2024

 • Giải bài tập toán lớp 8 hình học bài 11 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Giải bài tập toán lớp 8 hình học bài 11 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\).

 1. Thực hiện các bước sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu.

+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng \(ax + b=0\) hoặc \(ax=-b\).

Lời giải chi tiết

 1. \(3x - 2 = 2x - 3\)

\(⇔ 3x - 2x = -3 + 2\)

\(⇔ x = -1\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = -1.\)

 1. \(3 - 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u\)

\(⇔ 2u + 27 = 4u + 27\)

\(⇔ 2u - 4u = 27 - 27\)

\(⇔ -2u = 0\)

\(⇔ u = 0\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(u = 0.\)

 1. \(5 - (x - 6) = 4(3 - 2x)\)

\(⇔ 5 - x + 6 = 12 - 8x\)

\(⇔ -x + 11 = 12 - 8x\)

\(⇔ -x + 8x = 12 - 11\)

\(⇔ 7x = 1\)

\(⇔ x = \dfrac{1}{7}\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = \dfrac{1}{7}\).

 1. \(-6(1,5 - 2x) = 3(-15 + 2x)\)

\(⇔ -9 + 12x = -45 + 6x\)

\(⇔ 12x - 6x = -45 + 9\)

\(⇔ 6x = -36\)

\(⇔ x = -36:6\)

\(⇔ x = -6\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = -6\).

 1. \(0,1 - 2(0,5t - 0,1) = 2(t - 2,5)\)\(\, - 0,7\)

\(⇔ 0,1 - t + 0,2 = 2t - 5 - 0,7\)

\(⇔ -t + 0,3 = 2t - 5,7\)

\(⇔ -t - 2t = -5,7 - 0,3\)

\(⇔ -3t = -6\)

\(⇔ t = (-6):(-3)\)

\(⇔ t = 2\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(t = 2\)

 1. \( \dfrac{3}{2}(x -\dfrac{5}{4})-\dfrac{5}{8} = x\)

\(⇔ \dfrac{3}{2}x - \dfrac{15}{8} - \dfrac{5}{8} = x\)

\(⇔ \dfrac{3}{2}x -x=\dfrac{15}{8}+\dfrac{5}{8}\)

\(⇔ \dfrac{1}{2}x = \dfrac{20}{8}\)

\(⇔ x = \dfrac{20}{8} : \dfrac{1}{2}\)

\(⇔ x = 5\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất \(x = 5\).

 • Bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2 Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) (5x-2)/3 = (5-3x)/2 ...
 • Bài 13 trang 13 SGK Toán 8 tập 2 Giải bài 13 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Bạn Hoà giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như hình 2
 • Bài 14 trang 13 SGK Toán 8 tập 2 Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Số nào trong ba số -1; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau
 • Bài 15 trang 13 SGK Toán 8 tập 2 Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h. Bài 16 trang 13 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 3 (đơn vị khối lượng là gam).