Subaru Outback 2023 cao bao nhiêu so với mặt đất?

Tìm kích thước nội thất, ngoại thất và hàng hóa của Subaru Outback 2023 để biết các kiểu dáng và kiểu dáng có sẵn. Chọn kiểu cắt/kiểu mong muốn từ danh sách thả xuống để xem kích thước tương ứng

Crossover cơ sở AWD 4dr

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền40. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt Trước55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất141. 6ft�Số lượng hành khách109. 0ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

Crossover AWD Premium 4dr

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền40. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt Trước55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất141. 6ft�Số lượng hành khách109. 0ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

Crossover 4dr phiên bản AWD Onyx

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền40. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt Trước55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất141. 6ft�Số lượng hành khách109. 0ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

AWD Limited 4dr Crossover

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền40. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt Trước55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất141. 6ft�Số lượng hành khách109. 0ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

AWD Touring 4dr Crossover

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền39. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt tiền55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất140. 1ft�Số lượng hành khách107. 5ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

Crossover AWD Onyx Edition XT 4dr

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền39. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt tiền55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất140. 1ft�Số lượng hành khách107. 5ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

Crossover AWD Limited XT 4dr

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền39. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt tiền55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất140. 1ft�Số lượng hành khách107. 5ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

Crossover AWD Touring XT 4dr

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền39. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt tiền55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất140. 1ft�Số lượng hành khách107. 5ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 1in không có cản - Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 73. 0inHeight66. Đế bánh xe 4in108. 1inGiải phóng mặt bằng8. 7inĐường trước61. 8inĐường phía sau62. 8in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

Crossover AWD Wilderness 4dr

Kích thước nội thất

Khối lượng hàng hóa32. 6ft�Phòng Trưởng Mặt Tiền40. 1inPhòng đầu Phía sau39. Phòng 1inHip Mặt Trước55. Phòng 5inHip Phía sau54. 8inPhòng Vai Phía Trước58. 1inPhòng Vai Phía Sau57. Phòng 4 chân Mặt trước42. Phòng 8 chân Phía sau39. 5inKhối lượng nội thất141. 6ft�Số lượng hành khách109. 0ft�Số lượng hành khách Hàng ghế thứ ba Phòng đầu Hàng ghế thứ ba Phòng hông Hàng ghế thứ ba Phòng vai Hàng ghế thứ ba Phòng chân Hàng thứ ba-

Kích thước bên ngoài

Chiều dài191. Chiều dài 3in không có cản-Chiều rộng 82. 0 Chiều rộng không có gương 74. 6inChiều cao66. Đế bánh xe 9in108. 1inGiải phóng mặt bằng9. 5inĐường trước62. 0inĐường phía sau63. 0in

Kích thước hàng hóa

Khối lượng hàng hóa Hàng ghế sau giảm xuống75. 6ft�Khối lượng hàng hóa Hàng thứ 3 trở xuống-

Subaru Outback ngồi cao bao nhiêu so với mặt đất?

Những chiếc SUV của Subaru được thiết kế với những nâng cấp trên mọi địa hình và khả năng điều chỉnh sẵn sàng cho đường mòn, và chiếc SUV Subaru có khoảng sáng gầm xe cao nhất là Subaru Outback Wilderness™ 2022 với mức 9. 5 inch . Các mẫu SUV khác của Subaru sau đây bao gồm Subaru Crosstrek, Forester, Outback và Ascent đều cung cấp 8. Khoảng sáng gầm xe 7 inch.

Khoảng sáng gầm xe Subaru Outback 2023 là bao nhiêu?

Với khoảng sáng gầm xe cao 9. 5 inch và tấm trượt phía trước tiêu chuẩn, bạn có thể đưa Vùng hoang dã hẻo lánh vào những địa hình gồ ghề hơn.

Khoảng sáng gầm xe Subaru 2023 là bao nhiêu?

Căn cứ Subaru Forester 2023 . Đèn pha LED phản ứng lái. 8. Khoảng sáng gầm xe 7 inch . 74. thể tích hàng hóa 2 feet khối.

Vùng hẻo lánh cách mặt đất bao xa?

Vùng hẻo lánh thông thường có 8. Khoảng sáng gầm xe tăng 7 inch và mẫu Wilderness tăng chiều cao xe gần như toàn bộ inch lên 9. 5 inch.