Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập chung chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 113 Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

 1. Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.
 1. Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Lời giải

 1. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

3,6 + (2,5 × 1,1) × 2= 9,1 (m2)

 1. Đổi: 3 m = 30 dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(30 + 15) × 2 × 9 = 810 (dm2)

Diện tích toàn phần là:

810 + (30 × 15) × 2= 1710 (dm2)

Đáp số:

 1. 3,6m2 và 9,1 m2
 1. 810 dm2 và 1710 dm2

Toán lớp 5 trang 113 Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

Lời giải

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 114 Bài 3: Một hình lập phương có cạnh 4cm. Nếu cạnh hình lập phương tăng gấp 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó tăng gấp bao nhiêu lần? tại sao?

Lời giải

Cạnh của hình lập phương mới dài:

4 × 3 =12 (cm)

Diện tích một mặt của hình lập phương mới là:

12 × 12 = 144 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương lúc đầu là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương mới so với diện tích một mặt của hình lập phương lúc đầu thì gấp:

144 : 16 = 9 (lần)

Vậy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ tăng gấp 9 lần.

Đáp số: 9 lần

Bài giảng Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập chung

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình

Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

Toán lớp 5 trang 123 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung

----------

Bài tập Luyện tập chung trang 113, 114

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 28, 29 Luyện tập chung

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Bài luyện tập chung Toán 5 trang 113 giúp các em củng cố kiến thức hơn về tính diện tích xung quanh và toàn phần hình hộp chữ nhật. Các em chưa biết cách giải có thể tham khảo phương pháp giải trong tài liệu giải Toán lớp 5 trang 113 Luyện tập chung được Taimienphi.vn chia sẻ dưới đây.

Bài viết liên quan

 • Giải Bài 2 Trang 113 SGK Toán 5
 • Giải Bài 1 Trang 113 SGK Toán 5
 • Giải toán lớp 4 trang 111, 112, 113 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 172
 • Giải toán lớp 4 trang 113, 114, 115 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 173
 • Giải toán lớp 5 trang 72 luyện tập chung, bài tập 1, 2, 3, 4

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 113 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 113

Đề bài: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

 1. Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.
 2. Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Phương pháp giải: - Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều cao nhân với chu vi đáy. - Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đem cộng với diện tích 2 mặt còn lại.

Đáp án:

 1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 2,5 x 1,1 = 2,75 (m2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)
 2. Đổi: 3m = 30dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 30 x 15 = 450 (dm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 810 + 450 x 2 = 1710 (dm2) Đáp số:
 3. 3,6m2 ; 9,1m2
 4. 810dm2; 1710dm2

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 113

Đề bài: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

Phương pháp giải: - Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều cao nhân với chu vi đáy. - Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đem cộng với diện tích 2 mặt còn lại.

Đáp án: +) Cột (1): Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (4 + 3) x 2 x 5 = 70 (m2) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 4 x 3 = 12 (m2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 70 + 12 x 2 = 94 (m2) +) Cột (2): Nửa chu vi mặt đáy là: 2 : 2 = 1(cm)

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

+) Cột (3) Ta thấy hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên chính là hình lập phương. Chu vi mặt đáy là: 0,4 x 4 = 1,6 (dm) Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là: 0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là: 0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm2) Ta có kết quả như sau:

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 113 (ngắn gọn)

Bài 1 - Giải Toán lớp 5 luyện tập chung trang 113 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

 1. Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.
 2. Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm. Lời giải:
 3. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 2,5 x 1,1 = 2,75 (m2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)
 4. Đổi: 3m = 30dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 30 x 15 = 450 (dm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 810 + 450 x 2 = 1710 (dm2) Đáp số:
 5. 3,6m2 ; 9,1m2
 6. 810dm2; 1710dm2

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập Toán 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 2 trang 113 SGK Toán 5 Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung
Lời giải: +) Cột (1): Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (4 + 3) x 2 x 5 = 70 (m2) Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 4 x 3 = 12 (m2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 70 + 12 x 2 = 94 (m2) +) Cột (2): Nửa chu vi mặt đáy là: 2 : 2 = 1(cm)

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

+) Cột (3) Ta thấy hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên chính là hình lập phương. Chu vi mặt đáy là: 0,4 x 4 = 1,6 (dm) Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là: 0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là: 0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm2) Ta có kết quả như sau:

Giải toán lớp 5 trang 113 114 luyện tập chung

-- HẾT ----

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 113, Luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Thể tích của một hình qua phần Giải Toán lớp 5 trang 115 và bài Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối qua phần Giải Toán lớp 5 trang 116, 117 để học tốt Toán 5 hơn.