asp.net mvc 5 là gì

ASP.NET MVC 5 - Bài 1: Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng đầu tiên


1. Website Asp.Net là gì?

ASP.NETlà một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởiMicrosoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, nhữngứng dụng webvà nhữngdịch vụ web.

Theowikipedia:https://vi.wikipedia.org/wiki/ASP.NET

2. Mô hình MVC là gì?

ASP.NET MVClà một framework tuyệt vời hỗ trợ pattern MVC cho ASP.NET. MVC là cụm từ viết tắt của Model-View-Controller, nó phân chia pattern của ứng dụng thành 3 phần - model, controller và view.

  • Model giúp lưu trữ dữ liệu của ứng dụng và trạng thái của nó. Nó là một cơ sở dữ liệu hoặc cũng có thể chỉ là một tập tin XML.
  • View được coi là một giao diện người dùng được sử dụng bởi khách truy cập trang web của bạn để nhìn thấy các dữ liệu. Các trang ASPX thường được sử dụng để hiển thị view trong các ứng dụng ASP.NET MVC.
  • Controller chịu trách nhiệm xử lý các tương tác của người dùng với trang web. Nó được sử dụng để xác định loại view nào cần phải được hiển thị. Controller cũng được sử dụng cho mục đích giao tiếp với model.

3. Ngôn ngữ và công cụ để lập trình

Ngôn ngữ lập trình sử dụng phổ biến để lập trình website Asp.net mvc 5 là C Sharp.

Công cụ lập trình là: Visual studio

4. Thực hành tạo website đầu tiên

Bước 1: Tạo project

- Mở chương trình visual

- Chọn file -> new -> project

- Chọn loại project như hình sau

Bước 2: Tạo controller đầu tiên

Bước 3: Tạo Action đầu tiên

Viết một phương thức trong controller như hình dưới đây

Bước 4: Tạo view đầu tiên

- Phải chuột vào tên action -> chọn add view

- Điền tên và đánh dấu tích như hình dưới

- Chúng ta có View là trang HTML như sau:

Bước 5: Cấu hình Url mặc định chạy đầu tiên

- Mở file routerconfig và điền đúng tên Controller và action cần chạy đầu tiên

Bước 6: Chạy chương trình

Nhấn nút debug để chạy chương trình

5. Tổ chức project và các file quan trọng

- Thư mục App_start: Chứa các file cấu hình để khởi chạy chương trình

- Thư mục Controller: Chứa các class controller

- Thư mục View: Chứa các View của action , mỗi controller sẽ có 1 thư mục View riêng

- File Web.config: File cấu hình hệ thống cho website

Đối với những người học nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin, làm việc với công nghệ phần mềm thì chắc chắn không lạ gì với khái niệm asp.net. Vậy bản chất Asp.net là gì? Asp.net MVC là gì. Có nên sử dụng nó không?

ASP.NET là gì ASP.NET Core là gì ASP.NET MVC là gì ASP.NET Web API là gì