Hr là gì trong HTML

Để kẻ một đường ngang trong HTML, ta dùng lệnh Hr, và vì nó là một thẻ đơn nên không có thẻ đóng (end tag) như các bạn thẻ khác.
Cú pháp của thẻ hr Rất đơn giản:
</hr>
Một đường kẻ ngang mặc định của HTML là như thế này:

Đường kẻ ngang kéo dài từ lề trái sang lề phải và có màu đen. Vậy nếu chỉ muốn đường kẻ ngang này chỉ từ lề trái đi đến khoảng giữa của trang web, có màu sắc khác cho sinh động thì làm thế nào?

HTML chuẩn bị sẵn cho Hr những thuộc tính như thế này

Thuộc tính Align với các giá trị Left, Right và Center cho phép canh lề cho đường thẳng. Tất nhiên, đường thẳng ấy phải có chiều dài nhỏ hơn đường thẳng mặc định thì mới gọi là canh lề được.
Thuộc tính width với giá trị số (10, 20 px) hoặc % (20,30% của độ rộng trang web) cho phép xác định chiều dài đoạn thẳng
Thuộc tính size với giá trị số (10, 20 px)giúp bạn vẽ những đường thẳng dày hay mỏng.

Ví dụ cho các thuộc tính

1. Một đường kẻ rộng bằng 30% của trang web và canh giữa
Câu lệnh : <hr width="30%" align="center" />
Kết quả :

2. Cũng đường thẳng ấy nhưng canh trái
Câu lệnh : <hr width="30%" align="left" />
Kết quả :

3. Độ dày mặc định của đường thẳng là 1px, giờ muốn tăng độ dày lên 10px
Câu lệnh : <hr width="30%" size="10px" align="center" />
Kết quả :

4. Xấu quá, giảm bớt độ dày xuống 5
Câu lệnh : <hr width="30%" size="5px" align="center" />
Kết quả :

5. Vậy còn màu sắc thì sao?? Màu sắc có lẽ sẽ có thuộc tính color với các giá trị màu tương ứng. Thử xem với màu đỏ
Câu lệnh : <hr width="30%" size="5px" align="center" color="red" />
Kết quả :

Good