Kết quả tuyển sinh lớp 6 trường Đinh Thiện Lý

Tuyển sinh 2021-2022

Đăng ký hồ sơ dự tuyển trực tuyến năm học 2021-2022
Thông báo bổ sung khối lớp và điều chỉnh phương thức nhận hồ sơ chuyển đến học kì 1, năm học 2021 - 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc bổ sung khối lớp nhận chuyển đến và điều chỉnh phương thức nhận hồ sơ chuyển đến học kì 1, năm học 2021 - 2022.

Thông báo về việc điều chỉnh phương thức nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc điều chỉnh phương thức nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022.

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về việc điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2021 - 2022, như sau:

Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo về thông tin tuyển sinh năm học 2021-2022và chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý dành cho Quý Phụ huynh như sau:

Thông báo nhận học sinh chuyển đến học kì 1, năm học 2021-2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh và học sinh về chủ trương nhận học sinh chuyển trường đến học kì 1, năm học 2021-2022 tại trường Đinh Thiện Lý.

Thông báo về việc ngưng nhận đăng ký tham gia chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý Phụ huynh đối với nhà trường thông qua việc đăng ký tham gia Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý trước kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 do nhà trường tổ chức.

Tuyển sinh Học bổng hiếu học Lawrence S. Ting năm học 2021-2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh thông tin về Học bổng hiếu học Lawrence S. Ting năm học 2021-2022.