Ngày kỷ niệm hợp đồng bảo hiểm là gì

Ban biên tập xin trả lời bạn như sau:

Ngày cấp hợp đồng là ngày hợp đồng được công ty chấp thuận và phát hành theo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng (bên mua bảo hiểm). Ngày cấp hợp đồng được ghi nhận tại trang hợp đồng hoặc xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có). Ngày cấp hợp đồng được xác định từ khi công ty đóng dấu xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đã nhận được đầy đủ phí bảo hiểm đầu tiên. Theo như bạn hỏi trên thì ngày cấp hợp đồng chính là ngày 10/01/2020.

Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng bảo hiểm, bắt buộc phải được giao kết bằng hình thức văn bản nên về nguyên tắc, ta nói rằng thời điểm có hiệu của một hợp đồng bảo hiểm là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản được coi là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, do tính đa dạng của các loại hợp đồng bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm cũng như tính đa dạng, phong phú của các sản phẩm bảo hiểm nên không thể áp dụng nguyên tắc trên một cách cứng nhắc mà tuỳ theo từng trường hợp, thời điểm có hiệu lực của mỗi một hợp đồng bảo hiểm cụ thể được xác định một cách khác nhau.

Chẳng hạn, đối với hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì thủ tục giao kết hợp đồng rất đơn giản (vì nội dung của hợp đồng này đã được pháp luật quy định trước) là bên bảo hiểm cấp cho người mua bảo hiểm Giấy chứng nhận bảo hiểm (đã có sẵn chữ ký của người đại diện và đóng dấu của doanh nghiệp bảo hiểm) ngay sau khi người mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm. Trong trường hợp này giao kết và có hiệu lực từ thời điểm bên tham gia bảo hiểm nộp phí bảo hiểm và nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực kể từ thời điểm chủ xe thanh toán đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản (Quy định tại thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2020).

Đối với các hợp đồng bảo hiểm tự nguyện thì thời điểm có hiệu lực được xác định kể từ khi các bên đã ký vào đơn bảo hiểm mặc dù có thể theo thỏa thuận, người tham gia bảo hiểm được quyền nộp phí bảo hiểm sau một thời gian nhất định kể từ khi ký hợp đồng. (Trong trường hợp này nếu sau khi ký hợp đồng và hết thời gian đã thỏa thuận về việc nộp phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm vẫn không nộp phí bảo hiểm thì bên bảo hiểm có quyền gia hạn một thời gian nhất định và hết thời gian đó, người tham gia bảo hiểm vẫn không nộp phí bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm đó đương nhiên chấm dứt hiệu lực). Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm nhân thọ đều xác định cụ thể về ngày hiệu lực của hợp đồng. Ví dụ: trong Điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty bảo hiểm đã xác định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng như sau: Nếu người được bảo hiểm được công ty chấp nhận bảo hiểm, ngày hiệu lực của hợp đồng là ngày người tham gia bảo hiểm điền đầy đủ vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và nộp đủ phí bảo hiểm đầu tiên theo yêu cầu của công ty.

Tóm lại, thời điểm bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm thông thường được xác định tại thời điểm người tham gia bảo hiểm đã nộp đủ phí bảo hiểm đầu tiên và nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngày đến hạn đóng phí là ngày mà phí bảo hiểm cơ bản cần được đóng đầy đủ theo các điều khoản và điều kiện của từng sản phẩm của từng công ty. Ngày đến hạn đóng phí được xác định bởi ngày hiệu lực hợp đồng. Thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm đều có các kênh thông báo đến khách hàng trước ngày đến hạn đóng phí (gọi điện, nhắn tin, gửi mail). Phí bảo hiểm có thể đóng theo định kỳ, tháng, quý, năm. Tuy nhiên, cũng tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi công ty có thể có hoặc không có định kỳ phí theo tháng, quý.

Ngày đáo hạn hợp đồng là ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng, và được ghi nhận tại trang hợp đồng nếu hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm đó. Thời gian đáo hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vảo từng sản phẩm. Theo ví dụ trên của bạn nếu hợp đồng 1 năm thì ngày đáo hạn sẽ là ngày 09/01/2021.

BBT

Bảo hiểm là gì? Tổng hợp thông tin người mua bảo hiểm cần biết

Bạn có nhiều thắc mắc về vấn đề bảo hiểm? Đọc ngay bài viết để hiểu bảo hiểm là gì và những thông tin người mua bảo hiểm nên biết.

XEM THÊM