Vòng đời phần mềm là gì

1. Đi tìm hiểu ý nghĩa chính xác của SDLC là gì?

SDLC là những chữ cái viết tắt của cụm từ tiếng Anh Software Development Life Cycle vòng đời phát triển phần mềm. SDLC vòng đời phát triển phần mềm là một quy trình sản xuất phần mềm với chất lượng cao nhất và chi phí thất nhất trong thời gian ngắn nhất để đạt được một hiệu quả tốt nhất khi nghiên cứu và sáng tạo ra một phần mềm bất kỳ nào đó.

Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) là một khung xác định các nhiệm vụ được thực hiện ở mỗi bước trong quy trình phát triển phần mềm.SDLC là một cấu trúc được theo sau bởi một nhóm phát triển trong tổ chức phần mềm.

Đi tìm hiểu ý nghĩa chính xác của SDLC là gì?

Một quy trình SDLC bao gồm một kế hoạch chi tiết về cách phát triển phần mềm, thay đổi phần mềm, bảo trì phần mềm, và thay thế một hệ thống phần mềm bất kỳ nào đó. SDLC sẽ thực hiện qua một số giai đoạn riêng biệt để bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và đưa vào triển khai.

Hiện nay mô hình SDLC phổ biến nhất là mô hình thác nước, mô hình xoắn ốc và mô hình Agile.

SDLC hoạt động bằng cách giảm chi phí phát triển phần mềm, đồng thời cải thiện chất lượng và rút ngắn thời gian sản xuất.SDLC đạt được những mục tiêu rõ ràng khác nhau này bằng cách tuân theo một kế hoạch loại bỏ những cạm bẫy điển hình cho các dự án phát triển phần mềm.Kế hoạch đó bắt đầu bằng cách đánh giá các hệ thống hiện có cho các thiếu sót.Tiếp theo, hệ thống mới sẽ xác định những yêu cầu.Sau đó, SDLC tạo ra phần mềm thông qua các giai đoạn thiết kế, phát triển, thử nghiệm và triển khai.Bằng cách dự đoán những sai lầm tốn kém như không hỏi người dùng cuối về các đề xuất, SLDC có thể loại bỏ việc làm lại dư thừa và sửa lỗi sau thực tế.

Việc làm it phần mềm tại Hà Nội

2. Một số mô hình của SDLC như thế nào?

2.1. Mô hình thác nước - Waterfall Model

Mô hình SDLC này là mô hình phần mềm có từ rất lâu, và được coi là mô hình cổ nhất và cũng lag mô hình đơn giản nhất.Với phương pháp này, chúng tôi kết thúc một giai đoạn và sau đó bắt đầu giai đoạn tiếp theo.Mỗi giai đoạn có một kế hoạch nhỏ của riêng mình và mỗi giai đoạn thác nước rơi vào kế tiếp.Hạn chế lớn nhất của mô hình này là các chi tiết nhỏ còn lại chưa hoàn thành có thể chứa toàn bộ quá trình.

Một số mô hình của SDLC như thế nào?

2.2. Mô hình nhanh nhẹn - Agile Model

Đây là mô hình tách sản phẩm thành các chu kỳ và cung cấp một sản phẩm hoạt động nhanh. Phương pháp này tại ra một loạt các bản phát hành. Kiểm tra từng bản phát hành và cung cấp lại thông tị được tích hợp vào phiên bản tiếp theo. Nhược điểm của mô hình này là sự nhấn mạnh vào tương tác của khách hàng có thể khiến cho dự án đi sai hướng trong một số trường hợp.

2.3. Mô hình lặp - Iterative Model

Mô hình SDLC này nhấn mạnh sự lặp lại.Các nhà phát triển tạo ra một phiên bản rất nhanh và với chi phí tương đối ít, sau đó thử nghiệm và cải thiện nó thông qua các phiên bản nhanh chóng và liên tiếp.Một nhược điểm lớn ở đây là nó có thể ăn hết tài nguyên nhanh nếu không được kiểm soát.

2.4. Mô hình hình chữ V - V-Shaped Model

Mô hình này tập trung vào việc thực hiện các quy trình theo cách thức liên tục, tương tự như mô hình thác nước nhưng quan trọng hơn là được thử nghiệm.Các thủ tục kiểm tra được viết ngay cả trước khi bắt đầu viết mã.Một kế hoạch hệ thống được tạo ra trước khi bắt đầu giai đoạn phát triển.

Một phần mở rộng của mô hình thác nước, phương pháp SDLC này thử nghiệm ở từng giai đoạn phát triển.Như với thác nước, quá trình này có thể chạy vào rào chắn

2.5. Mô hình big bang - Big Bang Model

Mô hình SDLC có rủi ro cao này ném hầu hết các nguồn lực của nó vào phát triển và hoạt động tốt nhất cho các dự án nhỏ.Nó thiếu giai đoạn định nghĩa yêu cầu kỹ lưỡng của các phương pháp khác.

SDLC là gì - mô hình của SDLC như thế nào?

2.6. Mô hình tăng dần - Incremental Model

Mô hình SDLC vòng đời này bao gồm nhiều chu kỳ phát triển. Chia thành các lần lặp nhỏ hơn cho mỗi chu trình để dễ dàng kiểm soát hơn.Các lần lặp này có thể được quản lý dễ dàng và trải qua một loạt các giai đoạn bao gồm các yêu cầu, thiết kế, thực hiện và thử nghiệm.Một phiên bản làm việc của phần mềm được tạo ra trong lần lặp đầu tiên, vì vậy phần mềm hoạt động được tạo ra sớm trong quá trình phát triển.

2.7. Mô hình xoắn ốc - Spiral Model

Đây là một mô hình linh hoạt nhất trong mô hình SDLC, đây là một mô hình tương tự như mô hình lặp trong đó nhấn mạnh vào sự lặp lại. Mô hình xoắn ốc trả qua các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và thực nghiệm nhiều lần, và những cải tiến dần dần ở mỗi một lần vượt qua.

Trên đây là rất nhiều các mô hình SDLC hiện nay, và mô hình phổ biến nhất hiện nay là mô hình xoắn ốc, mô hình thác nước, mô hình lặp lại.

3. Các hoạt động trong vòng đời phát triển phần mềm như thế nào?

Trong quy trình để phát triển phần mềm thì bạn cần thực hiện các công việc cụ thể như sau:

3.1. Thu thập và phân tích các yêu cầu

Yêu cầu là giai đoạn đầu tiên trong quy trình SDLC.Nó được thực hiện bởi các thành viên nhóm cao cấp với đầu vào từ tất cả các bên liên quan và các chuyên gia tên miền trong ngành.Lập kế hoạch cho các yêu cầu đảm bảo chất lượng và nhận ra các rủi ro liên quan cũng được thực hiện trong giai đoạn này.

Ở giai đoạn này giúp đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về phạm vi của toàn bộ dự án và các vấn đề, có hội và các chỉ thị sự kiện đã kích hoạt cho dự án. Yêu cầu tập hợp giai đoạn càn các đội để có được yêu cầu chi tiết và chính xác. Điều này giúp các công ty hoàn thiện dòng thời gian cần thiết để hoàn thành công việc của hệ thống đó.

3.2. Nghiên cứu khả thi

Các hoạt động trong vòng đời phát triển phần mềm như thế nào?

Khi giai đoạn phân tích yêu cầu được hoàn thành, bước tiếp theo là xác định và ghi lại nhu cầu phần mềm.Quá trình này được thực hiện với sự trợ giúp của tài liệu 'Đặc tả yêu cầu phần mềm' còn được gọi là tài liệu 'SRS'.Nó bao gồm mọi thứ cần được thiết kế và phát triển trong vòng đời dự án.

Để kiểm tra tính khả thi bạn có thể kiểm tra với 5 loại như sau:

+ Kiểm tra về kinh tế

+ Kiểm tra về pháp lý

+ Kiểm tra tính khả thi của hoạt động

+ Kiểm tra về kỹ thuật

+ Kiểm tra về lịch trình

3.3. Thiết kế

Trong giai đoạn này các tài liệu thiết kế hệ thống và phần mềm được chuẩn bị theo tài liệu đặc tả yêu cầu, nó giúp bạn xác định kiến trúc hệ thống tổng thể. Giai đoạn thiết kế này đóng vai trò là đầu vào cho giai đoạn tiếp theo của mô hình SDLC. Ở giai đoạn này có hai loại tài liệu thiết kế được phát triển như sau:

+ Thiết kế cấp cao HLD: Mô tả ngắn gọn và tên của từng mô đun, một phác thảo về chức năng của mỗi mô đun, mối quan hệ giao diện và phụ thuộc giữa các mô đun, các bảng cơ sở dữ liệu được xác Định cùng với cá yếu tố chính của chúng, sơ đồ kiến trúc hoàn chỉnh cùng với các chi tiết công nghệ.

+ Thiết kế cấp thấp: Logic chức năng của môđun (modular), bảng cơ sở dữ liệu - database, bao gồm loại và kích thước, chi tiết đầy đủ về giao diện, giải quyết tất cả các loại vấn đề phụ thuộc, danh sách các thông báo lỗi, hoàn thành đầu vào và đầu ra cho mọi mô đun.

Việc làm viết phần mềm

3.4. Mã hóa

Khi giai đoạn thiết kế hệ thống kết thúc, giai đoạn tiếp theo là mã hóa.Trong giai đoạn này, các nhà phát triển bắt đầu xây dựng toàn bộ hệ thống bằng cách viết mã bằng ngôn ngữ lập trình đã chọn.Trong giai đoạn mã hóa, các tác vụ được chia thành các đơn vị hoặc mô-đun và được giao cho các nhà phát triển khác nhau.Trong chu trình của vòng đời phát triển phần mềm thì mã hóa là giai đoạn dài nhất.

Trong giai đoạn này, Nhà phát triển cần tuân theo một số nguyên tắc mã hóa được xác định trước.Họ cũng cần sử dụng các công cụ lập trình như trình biên dịch, trình thông dịch, trình gỡ lỗi (debug) để tạo và triển khai mã.

3.5. Kiểm tra

Khi phần mềm hoàn tất và nó được triển khai trong môi trường thử nghiệm, kiểm thử.Nhóm thử nghiệm bắt đầu thử nghiệm chức năng của toàn bộ hệ thống.Điều này được thực hiện để xác minh rằng toàn bộ ứng dụng hoạt động theo yêu cầu của khách hàng.

Trong giai đoạn này, QA Testervà nhóm thử nghiệm có thể tìm thấy một số lỗi/bugmà họ giao tiếp với các nhà phát triển.Nhóm phát triển sửa lỗi và gửi lại cho QA để kiểm tra lại.Quá trình này tiếp tục cho đến khi phần mềm không có lỗi, ổn định và hoạt động theo nhu cầu kinh doanh của hệ thống đó.

SDLC là gì - các hoạt động trong SDLC như thế nào?

3.6. Hoạt động cài đặt và triển khai

Khi giai đoạn kiểm thử phần mềm kết thúc và không còn lỗi hay lỗi nào trong hệ thống thì quá trình triển khai cuối cùng sẽ bắt đầu.Dựa trên phản hồi được cung cấp bởi người quản lý dự án, phần mềm cuối cùng được phát hành và kiểm tra các vấn đề triển khai nếu có.

3.7. Hoạt động bảo trì

Khi hệ thống được triển khai và khách hàng bắt đầu sử dụng hệ thống được phát triển, sẽ xảy ra 3 hoạt động sau:

+ Sửa lỗi - lỗi được báo cáo do một số tình huống không được kiểm tra

+ Nâng cấp - Nâng cấp ứng dụng lên các phiên bản Phần mềm mới hơn

+ Cải tiến - Thêm một số tính năng mới vào phần mềm hiện có

Trọng tâm chính của giai đoạn SDLC này là đảm bảo nhu cầu tiếp tục được đáp ứng và hệ thống tiếp tục thực hiện theo thông số kỹ thuật được đề cập trong giai đoạn đầu tiên.

Các nhà phát triển hiện chịu trách nhiệm cho ngày càng nhiều bước của toàn bộ quá trình phát triển.Chúng tôi cũng thấy giá trị của dịch chuyển trái.Khi các nhóm phát triển và Ops sử dụng cùng một bộ công cụ để theo dõi hiệu suất và khắc phục các khiếm khuyết từ khi bắt đầu cho đến khi nghỉ hưu của một ứng dụng, điều này cung cấp một ngôn ngữ chung và chuyển giao nhanh hơn giữa các nhóm.Các công cụ APM có thể được sử dụng trong phát triển, QA và sản xuất.Điều này giữ cho mọi người sử dụng cùng một bộ công cụ trong toàn bộ vòng đời phát triển.

Việc làm nhân viên phát triển phần mềm

4. Lợi ích của SDLC như thế nào?

Lợi ích của SDLCnhư thế nào?

SDLC được thực hiện đúng có thể cho phép mức độ cao nhất của kiểm soát quản lý và tài liệu.Các nhà phát triển hiểu những gì họ nên xây dựng và tại sao.Tất cả các bên đồng ý về mục tiêu lên phía trước và xem một kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu đó.Mọi người đều hiểu các chi phí và nguồn lực cần thiết.

Một số cạm bẫy có thể biến việc triển khai SDLC thành một rào cản để phát triển hơn là một công cụ giúp chúng ta.Việc không tính đến nhu cầu của khách hàng và tất cả người dùng và các bên liên quan có thể dẫn đến sự hiểu biết kém về các yêu cầu hệ thống ngay từ đầu.Lợi ích của SDLC chỉ tồn tại nếu kế hoạch được tuân thủ một cách trung thực.

5. Việc làm liên quan đến SDLC cho lựa chọn của dân IT

Bạn đang mong muốn tìm được một vị trí công việc liên quan đến vòng đời phát triển phần mềm SDLC. Địa chỉ uy tín cho bạn về công việc trong ngành công nghệ thông tinbạn có thể thêm cơ hội việc làm cho mình tại timviec365.vn. Sau đây sẽ là những gợi ý cho bạn về một số vị trí việc làm SDLC như sau:

Việc làm liên quan đến SDLC cho lựa chọn của dân IT

Thứ nhất, trở thành một nhà phát triển phần mềm (developer)

Thứ hai, trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ - vòng đời phát triển phần mềm

Thứ ba, kỹ thuật viên lập trình phần mềm

Thứ tư, nhân viên kỹ thuật phần mềm cao cấp

Thứ năm, kỹ sư phần mềm công nghệ thông tin cao cấp

Thứ sáu, chuyên viên phân tích công nghệ kinh doanh

Với các vị trí công việc như trên bạn có thể lựa chọn cho mình một vị trí công việc phù hợp với bản thân. Tất cả các vị trí công việc trên đều sẽ mang đến cho bạn một mức lương lý tưởng và cơ hội để bạn có thể phát triển với nghề là rất lớn và rộng mở.

Qua những chia sẻ về SDLC là gì giúp bạn hiểu được ý nghĩa của những chữ cái viết tắt này là vòng đời phát triển phần mềm. Không chỉ vậy, còn giúp bạn có thêm các thông tin cần thiết về SDLC cho kiến thức của mình. Bên cạnh đó bạn không thể bỏ qua được vấn đề đó chính là việc làm và gợi ý về một số vị trí việc làm it có liên quan đến vòng đời phát triển phần mềm với các bạn học về IT.

Tìm việc làm nhanh