Các đơn vị sự nghiệp là gì

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị thường tự chủ tài chính trong nền kinh tế thị trường. Để hiểu rõ hơn về đơn vị sự nghiệp có thu là gì? cũng như các vấn đề liên quan đến đơn vị sự nghiệp có thu chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết sau đây:

Đơn vị sự nghiệp có thu trong tiếng Anh gọi là: Revenue generating public service delivery units.

Đơn vị sự nghiệp có thu là một loại đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, đơn vị này tổ chức hoạt động theo các nhiệm vụ được nhà nước giao bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp và kinh phí thu tại chỗ từ các hoạt động được giao.

Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu?

Để giúp Quý vị hiểu rõ hơn về đơn vị sự nghiệp có thu là gì? chúng tôi chia sẻ về đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Là các đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, hoạt động cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, y tế, văn hóa, thể dụng thể thao, sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm…

Thứ hai: Đơn vị sự nghiệp có thư cách pháp nhân, có con đấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán

Thứ ba: Đơn vị sự nghiệp có thu có nguồn thu thường xuyên từ hoạt động sự nghiệp, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước và được tự chủ về mặt tài chính. Đơn vị sự nghiệp được nhà nước cho phép thu một số loại phí, lệ phí, trong quá trình hoạt động.

Thứ tư: Đơn vị sự nghiệp có thu là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội, không vì mục đích kiếm lời như các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh.

Thứ năm: Hoạt động sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp có thu luôn gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Thứ sáu: Sản phẩm của các đơn vị sự nghiệp có thu là các sản phẩm mang lại lợi ích chung có tính bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra vật chất và giá trị tinh thần.

Thứ bảy: Hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu không mang tính quyền lực pháp lí, không trực tiếp phục vụ cho quản lí hành chính nhà nước.

Các đơn vị sự nghiệp là gì

Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu?

Đơn vị sự nghiệp có thu rất phong phú và đa dạng, có thể phân loại đơn vị sự nghiệp có thu dựa theo các tiêu chí sau:

– Đơn vị sự nghiệp có thu theo sự phân cấp quản lý

Đơn vị sự nghiệp có thu theo sự phân cấp quản lý bao gồm:

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp 1 có thu thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội do Trung ương, địa phương quản lý;

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp 2, trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 1;

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp 3 trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 2.

– Đơn vị sự nghiệp có thu theo tính chất hoạt động

Đơn vị sự nghiệp có thu theo tính chất hoạt động bao gồm:

+ Các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao;

+ Các đơn vị sự nghiệp kinh tế;

+ Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, khoa học;

+ Các đơn vị sự nghiệp y tế học xuất nhập khẩu online;

+ Các tổ chức đoàn thể, nghề nghiệp, xã hội.

– Đơn vị sự nghiệp có thu theo nguồn thu

Đơn vị sự nghiệp có thu theo nguồn thu bao gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ về hoạt động tài chính);

+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động);

+ Đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do nhân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là đơn vụ sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động).

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Đơn vị sự nghiệp có thu là gì? Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, Quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống hằng ngày bởi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nhằm mục đích cung cấp những dịch vụ công thiết yếu cho việc bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân trong các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác.

Vậy đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định ra sao? Để giải đáp những thắc mắc, câu hỏi nêu trên chúng tôi mời Khách hàng cùng tham khảo nội dung bài đọc.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân và thực hiện cung cấp dịch vụ công.

Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định.

Đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật hiện hành sẽ bao gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự trong hoạt động của đơn vị mình.

– Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn trong các công việc thực hiện các nhiệm vụ, tài chính, tổ chức về bộ máy, nhân sự.

Để Khách hàng có cái hiểu rõ hơn về Đơn vị sự nghiệp công lập là gì thì chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ về đơn vị sự nghiệp công lập:

– Trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập hay Học viện hành chính quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ nội vụ…

– Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định.

Lưu ý: Đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là những đơn vị hoàn toàn khác nhau.

Với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là những đơn vị, tổ chức sự nghiệp không nằm trong khu vực nhà nước, được thành lập bởi các cá nhâm, doanh nghiệp hoặc tổ chức xã hội hoặc liên doanh giữa các tổ chức với nước ngoài, có tư cách pháp nhân, cung cấp các dịch vụ công, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Ví dụ như hoạt động của các trường tư thục, các cơ sở bệnh viện tư….

Các đơn vị sự nghiệp là gì

Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập?

Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập mang những đặc điểm sau:

– Thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị,  trong đó chủ yếu là các cơ quan nhà nước và mỗi Đơn vị sự nghiệp công lập sẽ là nhà nước đầu tư và xây dựng để vận hành, tùy thuộc vào từng loại đơn vị sự nghiệp mà từ đó nhà nước có sự hỗ trợ ngân sách ở những cấp độ khác nhau.

– Mục đích đơn vị sự nghiệp công lập là hướng tới cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực nhà nước chịu trách nhiệm cung cứng cho người dân như y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…hoặc các lĩnh vực mà khu vực phi nhà nước không có khả năng đầu tư hoặc không quan tâm để đầu tư.

– Cơ chế hoạt động của các đơn vụ sự nghiệp công lập đang ngày càng được đổi mới theo hướng tự chủ và được thực hiện hạch toán một cách độc lập, thường sẽ hoạt động theo cơ chế độ thủ trưởng.

Đồng thời nhằm đảo bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh việc lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, vượt quyền, và để phòng chống tham nhũng, thì các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tiến hành thành lập Hội đồng quản lý nhằm tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư vào các đơn vị sự nghiệp công lập khác trong trường hợp cần thiết.

– Nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp công lập thông thường được tuyển dụng theo vị trí việc làm, theo hợp đồng làm việc, một số theo hợp đồng lao động và được quản lý, sử dụng tư cách là viên chức. Trong khi đó thì người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập là công chức.

Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành 4 loại:

– Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên;

– Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

– Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

– Đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Để biết rõ hơn về quy định trong mức tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì Luật Hoàng Phi mời Khách hàng tham khảo quy định tại điều 12, điều 13, điều 14, điều 15 của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015. Hoặc trường hợp Khách hàng tham khảo quy định pháp luật mà vẫn chưa hiểu rõ các quy định, vui lòng liên hệ luôn qua tổng đài tư vấn pháp luật, các chuyên viên giàu kinh nghiệm, có năng lực sẽ giải thích tận tình cho Khách hàng.

Thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập? 

Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định này (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành); một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại.

Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu). Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập mới phải tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể. Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Cụ thể, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị; các đơn vị khác được thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị; các đơn vị khác được bố trí không quá 03 người.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài); (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ), đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài) và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc Bộ (Bộ); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, thuộc chi cục thuộc cục thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sở); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện) được bố trí không quá 02 cấp phó.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực; thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính; thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ cung cấp thông tin, báo cáo về đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về việc giải thích Đơn vị sự nghiệp công lập là gì cùng một số nội dung liên quan. Khách hàng tham khảo nội dung, còn thắc mắc vấn đề gì xin vui lòng liên qua tổng đài 1900.6557 để nhận hỗ trợ.