Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra chất khí

Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H<sub>...

Câu hỏi: Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4loãng sinh ra chất khí?

A. Cacbon

B. Sắt

C. Đồng

D. Bạc

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 9 năm 2020- Trường THCS Cù Chính Lan