Toán lớp 4 trang 13 Triệu và lớp triệu (tiếp theo)Giải Toán lớp 4 trang 13, 14 Triệu và lớp triệu

  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 10. Triệu và lớp triệu
  • Trắc nghiệm Toán 4 Bài tập Triệu và lớp triệu (có đáp án)

Với giải bài tập Toán lớp 4 bài Triệu và lớp triệu trang 13 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Triệu và lớp triệu Toán lớp 4. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 4 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 4 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 13 SGK Toán 4): Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

Lời giải:

1 triệu;

2 triệu;

3 triệu;

4 triệu;

5 triệu;

6 triệu;

7 triệu;

8 triệu;

9 triệu;

10 triệu.

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu : 10 000 000

2 chục triệu : 20 000 000

3 chục triệu:.................

4 chục triệu:.................

5 chục triệu:.................

6 chục triệu:.................

7 chục triệu:.................

8 chục triệu:.................

9 chục triệu:.................

1 trăm triệu:.................

2 trăm triệu:.................

3 trăm triệu:.................

Quảng cáo

Lời giải:

3 chục triệu: 30 000 0000

4 chục triệu: 40 000 000

5 chục triệu: 50 000 000

6 chục triệu: 60 000 000

7 chục triệu: 70 000 000

8 chục triệu:. 80 000 000

9 chục triệu: 90 000 000

1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu: 200 000 000

3 trăm triệu: 300 000 000

Bài 3 (trang 13 SGK Toán 4): Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.

Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi.

Bảy triệu.

Sáu trăm.

Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm.

Chín trăm triệu.

Quảng cáo

Lời giải:

15000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0

50000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0

7000000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0

36000000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0

900000000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

Bài 4 (trang 14 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Lời giải:

Bài giảng: Triệu và lớp triệu - Cô Hà Phương (Giáo viên Tôi)

Các bài giải Toán lớp 4 Chương I : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi