Bài Hạt mưa lớp 3

CHÍNH TẢ: Hạt mưa (Tuần 32) - Lớp 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (955 KB, 11 trang )Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011
* 1 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con.
- Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.


Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011
Mây mang đầy mình nước
Gió thổi thành hạt mưa
Rồi chia đều cho đất
Cho cỏ cây, sông hồ.
Hạt mưa ủ trong vườn
Thành mỡ màu của đất
Hạt mưa trang mặt nước
Làm gương cho trăng soi.
Hạt mưa đến là nghịch
Có hôm chẳng cần mây
Bất chợt ào ào xuống
Rồi ào ào đi ngay.

Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011
* GV đọc bài thơ.
* Hai HS đọc cả bài thơ Hạt mưa. Cả lớp theo dõi.
- Những câu thơ nào nói lên tác dụng của hạt mưa?
+ Hạt mưa ủ trong vườn,Thành mỡ màu của đất./Hạt
mưa trang mặt nước, Làm gương cho trăng soi.
- Những câu thơ nào nói lên tính cách tinh nghịch
của hạt mưa ?
+ Hạt mưa đến là nghịch, có hôm chẳng cần mây./
Bất chợt ào ào xuống, Rồi ào ào đi ngay.- Bài thơ có mấy khổ? Cách trình bày như thế nào
cho đẹp ?
+ Bài thơ có 3 khổ. Giữa 2 khổ thơ ta để cách 1 dòng.
- Các dòng thơ được trình bày như thế nào?
+ Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa và viết lùi vào 2 ô.
- HS viết từ khó bảng lớp, cả lớp viết bảng con.
* HS1 viết :
- Gió
- sông
- mỡ màu
* HS 2 viết :
- trăng soi
- mặt nước
- nghịch

Mây mang đầy mình nước
Gió thổi thành hạt mưa
Rồi chia đều cho đất
Cho cỏ cây, sông hồ.
Hạt mưa ủ trong vườn
Thành mỡ màu của đất
Hạt mưa trang mặt nước
Làm gương cho trăng soi.
Hạt mưa đến là nghịch
Có hôm chẳng cần mây
Bất chợt ào ào xuống
Rồi ào ào đi ngay.
Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011
Gió

sông
mỡ màu
mặt nước
trăng soi
nghịch

- HS đọc các từ khó
- GV đọc, HS viết bài
- GV đọc, HS soát lại bài
- Chấm bài
+ Chấm vở 5 - 7 bài
+ Nhận xét tuyên dương những HS viết đúng
chính tả, trình bày đúng các khổ thơ.
BÀI TẬP 2
Tìm và viết các từ :
b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa
như sau:
- Màu của cánh đồng lúa chín. (màu vàng)
- Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt,
có cùi.
(cây dừa)
- Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà.
(con voi)

Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011
CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
* Giáo dục bảo vệ môi trường:
- Sự hình thành và tính cách đáng yêu của nhân
vật Mưa được tả như thế nào?
+ Từ những đám mây mang đầy nước được gió thổi

đi thành hạt mưa đến ủ trong vườn, trang mặt nước,
làm gương cho trăng soi, rất tinh nghịch.Từ đó các
em càng thêm yêu quý môi trường thiên nhiên hơn.
- Nhận xét tiết học, chữ viết của HS.
- Các em có thể về nhà HTL bài thơ Hạt mưa.
- Em nào viết xấu, sai 3 lỗi CT trở lên phải viết lại bài
cho đúng. CB bài: Cóc kiện Trời (SGK/ 124).