Uống thuốc tránh thai sai lịch liệu nguy cơ có thai cao không?

Em có uống thuốc tránh thai vỉ 21 ngày, nhưng qua vỉ mới thay vì nghỉ 7 ngày tới ngày thứ 8 mới uống thì e uống sớm hơn 1 ngày. Trong quá trình uống tiếp vỉ thuốc đó em ...

Đọc thêm