Hai thành phố A và B cách nhau 135 km một ô tô đi từ A đến B, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ và một xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau? Lúc gặp nhau xe máy cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

A.4,5 giờ; 81km

B.2,5 giờ; 105km

C.4,5 giờ; 54km

D.2,5 giờ; 30km

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét? Hãy tóm tắt và giải hộ mik nhé hứa cho vote 5sao luôn