Nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Cập nhật: Thứ tư 10/03/2021 - 10:32
Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo nên diện mạo nông thôn mới ở xã Dương Thành (Phú Bình) ngày càng khởi sắc.

Những năm qua, công tác dân vận ở huyện Phú Bình không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện uỷ thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, tích cực tham mưu cho Huyện ủy các chủ trương về công tác dân vận sát với tình hình thực tế của huyện; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng trong huyện đã tích cực chỉ đạo chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đổi mới công tác dân vận.

Cụ thể, chính quyền các cấp đã có nhiều chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính. Chất lượng các buổi tiếp dân được nâng lên, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại của lãnh đạo với nhân dân được tăng cường để giải quyết những vụ việc phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, khối dân vận cơ sở đã kịp thời nắm bắt nhữngvướng mắc ở cơ sở để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở; chăm lo bồi dưỡng cán bộ, hướng hoạt động gắn với đời sống của đoàn viên, hội viên phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn nhưng huyện đã huy động được nguồn lực lớn trong nhân dân để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% xã trong huyện đã được UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn mới.

Phong trào thi đua Dân vận khéo tiếp tục lan tỏa sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực. Trên địa bàn huyện hiện có 305 tổ dân vận, 153 mô hình điển hình Dân vận khéo trên bốn lĩnh vực, trong đó có 40 mô hình kinh tế, 44 mô hình văn hóa, 36 mô hình quốc phòng - an ninh và 33 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao, như: Mô hình trồng cây ăn quả xã Lương Phú; Làng nghề mộc xã Xuân Phương; Làng nghề tương xã Úc kỳ... Hoạt động, sinh hoạt định kỳ của tổ dân vận được duy trì đã giúp cấp ủy nắm được tình hình nhân dân nhanh chóng, kịp thời, từ đó thống nhất đề ra giải pháp phối hợp hoạt động chặt chẽ, thể hiện được vai trò liên kết, hợp tác thống nhất của tập thể. Tổ dân vận tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến nhân dân, giúp cho người dân hiểu rõ, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sáchpháp luật củaNhà nước, đặc biệt là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các mô hình Dân vận khéo đã phát huy hiệu quả thiết thực, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng.

Công tác dân vận của khối dân vận xã, thị trấn tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật: Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền nắm tình hình nhân dân đối với đại hội các chi, đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục cụ thể hóa nội dung công tác dân vận vào hoạt động công vụ, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đổi mới phương thức vận động và vận dụng vào quá trình thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp thể hiện rõ vai trò lực lượng nòng cốt làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị, tiếp tục xác định và thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng chi, tổ hội và ban công tác Mặt trận phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Trong năm 2020, công tác dân vận của khối dân vận xã, thị trấn tập trung vào việc nắm bắt tình hình nhân dân; xây dựng chương trình hành động; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các xã, thị trấn, Đại hội đảng bộ huyện và cấp trên.

Tại các buổi giao ban công tác dân vận xã, thị trấn, cùng với việc trao đổi tình hình vận động quần chúng ở các địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện phong trào thi đua Dận vận khéo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Bình còn tổ chức cho các đồng chí trưởng khối dân vận các xã, thị trấn đi tham quan mô hình Dân vận khéo điển hình tại cơ sở. Việc được đi thực tế như vậy đã giúp đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở học hỏi kinh nghiệm để triển khai xây dựng các mô hình Dân vận khéotại địa phương phù hợp và đem lại hiệu quả thiết thực.

Nguyễn Thị Hiền
(Ban Dân vận Huyện ủy Phú Bình)