Bài giảng Thực hành phép tu từ an dụ hoán dụ

Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Tuần 15: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • bai_giang_mon_ngu_van_lop_10_tuan_15_thuc_hanh_phep_tu_tu_an.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Tuần 15: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

  1. THỰC HÀNH PHÉP TU TỪ ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ
  2. II- HOÁN DỤ: Bài tập 1/a: Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi: (1) Đầu xanh đã tội tình gì, Má hồng đến quá nữa thì chưa thôi. ( Nguyễn Du, Truyện Kiều) - Đầu xanh chỉ tuổi trẻ của con người - Má hồng chỉ người phụ nữ có nhan sắc đẹp Nhà thơ Nguyễn Du sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ, lấy đặc điểm của sự vật để gọi sự vật, nhằm chỉ nhân vật Thúy Kiều, người con gái đẹp nhưng bạc mệnh, mang thân phận của một cô gái lầu xanh bấp bênh, trôi nổi.
  3. II- HOÁN DỤ: Bài tập 1/a: Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi: Áo nâu liền với áo xanh, (2) Nông thôn liền với thị thành đứng lên. ( Tố Hữu, Ba mươi năm đời ta có Đảng) - Áo nâu chỉ tầng lớp nông dân - Áo xanh chỉ tầng lớp công nhân - Nhà thơ Tố Hữu sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ, lấy đặc điểm của sự vật để gọi sự vật, nhằm chỉ mối quan hệ khắng khít của liên minh công- nông
  4. Bài tập 1/b: Để hiểu được đúng đối tượng khi nhà thơ thay đổi tên gọi của đối tượng, cần dựa vào mối quan hệ gần gũi, tương cận giữa các đối tượng: - Quan hệ giữa bộ phận với tổng thể ( ví dụ 1) - Quan hệ giữa bên ngoài với bên trong ( ví dụ 2)
  5. Bài tập 2: Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông, Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào. ( Nguyễn Bính, Tương tư)
  6. Bài tập 2/a: HìnhHình ảnhảnh ẨnẨn dụdụ HoánHoán dụdụ TrầuTrầu khôngkhông CauCau thônthôn ĐoàiĐoài ThônThôn ĐoàiĐoài ThônThôn ĐôngĐông thônthôn nàonào ƯớcƯớc mơmơ đượcđược kếtkết duyênduyên hạnhhạnh NgườiNgười thônthôn ĐoàiĐoài đangđang nhớnhớ phúcphúc củacủa chàngchàng traitrai đangđang yêuyêu ngườingười thônthôn ĐôngĐông. QuanQuan hhệ giốnggiống nhau:nhau: tìnhtình yêuyêu QuanQuan hhệ gầngần gũi:gũi: VậtVật chứachứa gắngắn bbó tựtự nhiênnhiên nhưnhư cau-trầucau-trầu vvà̀ ̀ vậtvật đượcđược chứachứa
  7. Bài tập 2/b: ThuyềnThuyền ơiơi cócó nhớnhớ ThônThôn ĐoàiĐoài ngồingồi nhớnhớ bếnbến chăngchăng thônthôn ĐôngĐông HìnhHình ảnhảnh ẩnẩn dụ:dụ: HìnhHình ảnhảnh hoánhoán dụ:dụ: Thuyền,Thuyền, bếnbến Thôn Đoài, Thôn Đông NỗiNỗi tươngtương tưtư củacủa chàngchàng traitrai TìnhTình yêuyêu thủythủy chung,chung, thônthôn ĐoàiĐoài vớivới sonson sắtsắt đợiđợi chờchờ củacủa côcô gái.gái. côcô gáigái thônthôn ĐôngĐông
  8. Bài tập 2: Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông, Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào. ( Nguyễn Bính, Tương tư) Nỗi nhớ người yêu trong thơ Nguyễn Bính có cả ẩn dụ, hoán dụ, ẩn dụ trong thơ Nguyễn Bính lấp lửng hơn, phù hợp với việc diễn tả trạng thái cảm xúc mơ hồ khi yêu
  9. Thank you !!!