Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 2020

1Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 1 năm 2021
2Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 2 năm 2020
3Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 1 năm 2020
4Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 2 năm 2019
5Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 1 năm 2019
6Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 2 năm 2018
7Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 1 năm 2018
8Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 2 năm 2017
9Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 1 năm 2017
10Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 2 năm 2016
11Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn


Bản quyền © 2013 thuộc UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email:
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam