Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng góc phản xạ là 45 độ góc tới có giá trị nào sau đây

Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc tới (i = (30^0) ). Góc phản xạ bằng:


Câu 63846 Thông hiểu

Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc tới \(i = {30^0}\). Góc phản xạ bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Định luật phản xạ ánh sáng --- Xem chi tiết
...