Realize nghĩa là gì

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Realize Tiếng Việt Thực Hiện (Kế Hoạch); Chuyển (Tài Sản) Thành Tiền Mặt; Bán (Tài Sản); Hiện Kim Hóa (Tích Sản); Kiếm Được (Lợi Nhuận) Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Realize là gì?

  • Realize là Thực Hiện (Kế Hoạch); Chuyển (Tài Sản) Thành Tiền Mặt; Bán (Tài Sản); Hiện Kim Hóa (Tích Sản); Kiếm Được (Lợi Nhuận).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Realize

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Realize là gì? (hay Thực Hiện (Kế Hoạch); Chuyển (Tài Sản) Thành Tiền Mặt; Bán (Tài Sản); Hiện Kim Hóa (Tích Sản); Kiếm Được (Lợi Nhuận) nghĩa là gì?) Định nghĩa Realize là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Realize / Thực Hiện (Kế Hoạch); Chuyển (Tài Sản) Thành Tiền Mặt; Bán (Tài Sản); Hiện Kim Hóa (Tích Sản); Kiếm Được (Lợi Nhuận). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục